Nya Lagen

Nya Lagen

       Nya Estetiska Injektionslagen kortfattat:

  • Från och med 1 Juli 2021 får endast legitimerad vårdpersonal som sjuksköterska, läkare och tandläkare utföra estetiska injektioner. Läs mer på www.ivo.se
  • Alla nya kunder måste boka en tid för konsultation senast 48 tim (2dygn) före din behandling. Detta gäller även om du är en återkommande patient som inte besökt kliniken på 6 månader eller om du önskar göra en ny behandling som du inte gjort tidigare.
  • Utförlig information ska ges före behandling gällande bl.a ingreppet, utförande, ev risker/biverkningar, förväntat resultat och kontaktperson vid ev komplikationer.
  • Hälsoenkät och samtycke ska fyllas i innan behandling påbörjas.
  • Verksamhet måste ha en tecknad patientförsäkring som ger individen ökad möjlighet till ersättning vid skador. Vi på Be Your best har patientförsäkring hos Folksam. 
  • Verksamheten ska vara anmäld till IVO – inspektionen för vård och omsorg