Botox behandling

Info botox behandling

Nya injektionslagen

-Obs! Enligt nya estetiska injektionslagen som trädde i kraft Juli-21 gäller för alla nya kunder eller tidigare kund som gör ny typ av behandling att man måste ha en konsultation minst 48h (2 dygn) innan ev behandling. Därför kan man nu boka gratis fysisk el digital konsultationstid via bokadirekt. Vidare måste alla fylla i hälsoenkät då vi har patientförsäkring samt patientmedgivande till behandling efter att man läst igenom och fått information om ev risker, biverkningar, eftervård etc. Dessa blanketter skickas på din mail vid bokning.

Behandling uförs inte:

-på minderåriga
-på ammande/gravida
-vid känd neuromuskulär sjukdom, dvs sjukdomar som påverkar muskulaturen och nervsystemet

Att tänka på inför botox behandling:

-undvik att ta blodförtunnande läkemedel som Aspirin, Ipren eller andra medel med Acetylsalicylsyra veckan innan och ett par dagar efter behandlingen för att undvika blödning/blåmärken
-Undvik behandling om du har hudinfektionen kring det tänkta behandlingsområdet.
-Om du har feber eller är sjuk, avvakta med behandling tills du har varit symptomfri i minst en dag

Att tänka på efter botox behandling:

-massera och tryck inte på de behandlade områdena 24h efter behandling för att riskerar att få oönskade effekter
-håll dig i högläge 3 timmar efter behandling
-undvik alkoholintag, träning, varma bad/bastu 24h efter behandling

-undvik gärna stark sol närmaste tiden efter behandlingen, skyddande solskyddsfaktor rekommenderas -undvik gärna smink direkt efter behandling för att minska infektionsrisk

Behandlings effekt:

-Effekt av behandling är tidigast synligt 2-3 dagar efter beh, full effekt fås först efter 2 veckor.
-Skulle något behöva korrigeras kan detta göras vid kontrollbesök 2v efter beh till touch up pris. Efter ca 2v rekommenderas inte att man korrigerar för att minska risken att utveckla ev antikroppar som bryter ner proteinet och kan leda till att man inte längre får önskad effekt av behandlingarna.
– Effekt av behandling varar i ca 4 månader och ska inte upprepas oftare än var 3e månad.

Ev övergående/ofarliga biverkningar efter botox behandling:

-Direkt efter behandlingen kan det behandlade området bli lite rött och svullet pga nålsticken. -mindre blåmärken kan uppstå vid injektionsområden
-en del kan känna av lättare huvudvärk efter som är övergående
-man kan förnimma viss tyngdkänsla i de muskler som injicerats vilket även detta är övergående.