Filler Käklinje

Filler käklinje

Med åldern får många av oss en slappare och mindre stram käklinje och sk ”hamsterpåsar” till följd av tyngdkraften, förlust av mellanansiktsvolym samt pga av att huden förlorar sin elasticitet och bentätheten samt fettdepåerna minskar . Istället för ett kirurgiskt ansiktslyft kan man då istället använda filler för att stärka upp käklinjen.

Filler i käklinjen kan strama åt huden, skulptera käklinjen samt ge en skarpare kontur över käkpartiet. Vidare kan övergången mellan haka och käklinje samt en ”svag” käkvinkel framhävas med hjälp av filler. En tydligt markerad käklinje ger en fin inramning och karaktär till ansiktet och hjälper till lyfta ansiktets drag.

Till detta område används hård filler med sk hög densitet. Beroende på hur ”skarp” käklinje man vill uppnå och vilket utgångsläge man har avgör hur mycket filler som går åt. Oftast behövs 1-2 ml per sida för att ge ett rejält lyft samt skarpa konturer. 

Önskar man enbart behandla bakre käkvinkeln kan i vissa fall enbart 1ml / sida räcka. Inför behandling spritas området noggrant av samt bedövningssalva appliceras. Därefter ritas önskade konturer ut efter önskemål. Via ett litet stickhål som görs med en tunn nål för man in en sk trubbig kanyl. Vid behandling med trubbig kanyl får man många fördelar då metoden är säker, knappt känns och ger minimal risk för blåmärken. Resultatet beräknas hålla i ca 9-12 mån.

Eventuella biverkningar efter behandling är lätt svullnad, ömhet och lokal rodnad över området. De första dygnen efter behandling kan det spänna/ömma lite i käkarna men det är snabbt övergående.