Info om behandling

Info om behandling

-I enlighet med nya injektionslagen som kom i juli-21 inbokas först en konsultationstid, antingen digital eller fysisk, 48h (2dygn) inför ev behandling. Detta gäller för nya kunder samt då man utför ny behandling som man ej utfört tidigare.

-I samband med konsultationen kan Du ställa frågor till behandlaren samt få information och uppgifter om ev biverkningar efter behandling samt eftervårds råd.

-Du kommer även att få mailat en hälsoenkät samt patientmedgivande till Dig då du bokar tid.

-Inför behandling går vi sedan noga igenom vilka önskemål Du har på resultat. Det är viktigt att komma ihåg att alla har olika förutsättningar beroende dels på önskemål samt vilket ursprungsläge man har att arbeta med.

-På Be Your Best strävar vi efter naturliga resultat som är anpassade efter varje kunds ansikte.

-Före foto tas som sparas till journalhandlingarna med anteckningar.

-Området som ska behandlas spritas av och man lägger på en bedövningssalva.

-Då bedövning tagit markerar man ut områden som ska behandlas.

-Hur mkt produkt som används vid varje behandlingstillfälle är individuellt anpassat efter önskemål om resultat och beroende på område som behandlas.

-Efter behandling tas efter foto och du får information kring eftervård.

-Du kan förvänta dig att du kommer vara svullen och öm över det behandlade området ett par dagar efter behandlingen och ibland kan mindre blåmärken uppstå som kan behöva sminkas över de närmaste dagarna.

-Vi rekommenderar att du bokar en kostnadsfri uppföljning ca 2-4v efter behandling för efterkontroll. Det kan du göra via bokadirekt, beyourbest, under ”uppföljning/kontrollbesök efter behandling”.